OFFICE BEARERS

Name Post Residence Mobile
Com V.A.N. Namboodiri Advisor 011 23342848 9868231431
Com. P.V. Chandra Sekharan Patron 0471 2468587 9447396162
Com. Ananta Kumar Bhattacharjee President 033 23508585 9433018585
Com. S. Mohandoss Vice-President 04632 222855 9443222850
Com. Susanta Kumar Ghosh Vice-President 03222 275245 9434321800
Com. Prabir Dutta Vice-President 033 25135882 9436111867
Com. S.C.Shrivastava Vice-President  09425376533 9425376533
Com. Supriya Mitra Vice-President  09477276776 9477276776
Com. P.Asokababu Vice-President  09440750111 9440750111
Com. K.G. Jayaraj General Secretary 0477 2235353 9447455633
Com. Debabrata Basu Asst. General Secretary 033 26676313 9433591382
Com. M. R. Das Asst. General Secretary  09435048092 9435048092
Com. G.G.Patil Asst. General Secretary 0712 2284860 9423101608
Com. K.Govindaraj Asst. General Secretary  09444111647 9444111647
Com. R.Aravindakshan Nair Treasurer  09446754111  9446754111
 Com.M.B.Chaniyara  Org. Secretary  09426733455  9408966243
Com. K.P.Sharma Org. Secretary 0771 2424942 9414311384
Com. Swastika Dasgupta Org. Secretary  09433229090 9433229090
Com.K.Kaliprasad Org. Secretary  09442365800  9442365800
 Com.R.V.Singh Org. Secretary  09458004488
 Com.Kuldeep Singh  Org. Secretary  01663 255444  9416755444