CIRCLE SECRETARIES

Name Post Circle Residence  Mobile
1Com. Sailendra Nath Sarma Circle Secretary Assam 0361-2450130 09435019899
2.Com. Ramachandradu Circle Secretary Telangana 09440774433 09440774433
3.Com. R.P. Atmapoojya Circle Secretary Chhattisgarh 0771-24124942 09425524336
4.Com.K.Govindaraj Circle Secretary Chennai   09444111647
5.Com. M.B. Chaniyara Circle Secretary Gujarat  09426733455  
         
6.Com. Kuldeep Singh Circle Secretary Haryana   09416755444
7.Com. Muddiah Circle Secretary Karnataka  08023403434 09448344162
8.Com. N. Guruprasad Circle Secretary Kerala  04772286100 09447616100
9.Com. Sanjib Banerjee Circle Secretary Kolkata   09433094636 09477305005
10.Com. H.S. Thakur Circle Secretary Madhya Pradesh   09425393197
11.Com. M I Jakati Circle Secretary Maharashtra   9422003322
12.Com. Satyajit Deb Circle Secretary North East-I   09402135345
13.Com. Kulla Singh Circle Secretary North East-II   09436065276
14.Com. D.P.S.Shishodia Circle Secretary NTR, New Delhi   09013328519
15.Com. Balvinder Singh Circle Secretary Punjab   09417000241
16.Com. M.K.Nagpal Circle Secretary Rajasthan   09414042524
17.Com. R Rajasekar Circle Secretary Tamil Nadu 9486107027 09486107027
         
18.Com. K.R.Yadav Circle Secretary UP (East)   094i5088077
19.Com. Naresh Pal Circle Secretary UP (West)   9457420786
20.Com. Asis Das                                 Circle Secretary West Bengal   09433003645
21.Com.Pravanjan Kumar Panigrahy Circle Secretary Odisha   9437212148
22.Com.N.K.Shrivastava Circle Secretary Bihar   09472481819
23.Com. Mir Nizar Ahmad Circle Secretary J&K   09419020184
24Com.KSC Bose Circle Secretary Andhra Pradesh 9441221188 9440532678
25.Com.R.S.Sagar Circle Secretary ALTTC 9818756508 98187565

26. C om.M P Uniyala        Circle Secretary, Uttarakhand     9410909699